Գաղափարների մասին

Հովանավորել գաղափարը

Բիզնես գաղափար

Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Ուսանողի տուն

Ուսանողի տուն

Հայցվող գումար 20,000,000 ՀՀ դրամ
100%
Հավաքագրվել է 6,000,000 ՀՀ դրամ
30%

Տեքստիլ արդյունաբերություն

Harmony Home

Հայցվող գումար 48,000,000 ՀՀ դրամ
100%
Հավաքագրվել է 9,600,000 ՀՀ դրամ
20%

Ջերմոցային Տնտեսություն