ԲԻԶՆԵՍ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐ

Ներդրումային ծրագրեր

Բիզնես ծրագրեր

Սոցիալական ձեռնարկություններ

Կիսաֆաբրիկատներ և պահածոներ

Էկո Պրոդ

Հայցվող գումար 48,000,000 ՀՀ դրամ
100%
Ներդրված է 24,000,000 ՀՀ դրամ
50%

Տուրիզմ

ARI CAMP

Հայցվող գումար 7,000,000 ՀՀ դրամ
100%
Ներդրված է 2,066,000 ՀՀ դրամ
29.51%