Փոփոխությունների ԼԱԲ (Change Lab)

ԼԱԲ-ը հիմնադրվել է 2019 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Արտակ Ասլանյանի և Կարեն Հ․ Սարգսյանի կողմից առաջարկվող գաղափարի և ՀՊՏՀ ռեկտորի, պրոռեկտորի նախաձեռնությամբ։

Հիմնական առաքելությունը

  • Հանդես գալ որպես ինկուբատոր թե դասական կամ սոցիալական ձեռնարկատիրություններ ստեղծելու աջակցման, և թե փոփոխությունների գործակալների և խնդիր լուծողների պատրաստման համար։
  • Զարգացնել ուսանողների կառավարչական կոմպոտենցիաները, մասնավորապես՝ կառավարման հետևյալ ուղղություններով․ վաճառք, մարքեթինգ և սպասարկում, կազմակերպական կառուցվածք և գործառույթներ, մարդկային ռեսուրսներ, նախագծեր, բիզնես և արտադրական պրոցեսներ, ֆինանսական և նյութատեխնիկական միջոցներ։

Հետադարձ կապի համար դիմել այստեղ :

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.